Logopedie omvat vele domeinen. Ik specialiseer me in de eerste plaats in stotteren, maar ook andere domeinen komen in mijn praktijk aan bod:


Stotteren:

Stotteren is een spraakprobleem waarbij kinderen onwillekeurige herhalingen, verlengingen of blokkeringen maken (kernstottergedrag). Naast dit kernstotteren kan er secundair stottergedrag ontstaan. Hierbij kan het kind bijvoorbeeld woorden of situaties vermijden of vechtgedrag vertonen tijdens een stottermoment. De oorzaak van stotteren ligt in een zwakke aanleg voor timing van spraakbewegingen. Dit gebeurt buiten de wil van het kind om.

Om het stotteren niet te laten uitgroeien tot een stotterprobleem is vroegtijdige interventie heel belangrijk..


Leerproblemen en leerstoornissen (lezen, spelling en rekenen):

Soms gaat het lees- en spellingsproces niet zoals bij andere kinderen. Het leestempo ligt laag en het kind leest veel fouten. Tijdens spelling maken ze veel fouten omdat ze moeilijkere woorden of bepaalde spellingsregels niet kunnen onthouden.

Ook bij rekenen zien we dit bij sommige kinderen. Ze hebben vb. veel moeite met de brug over de 10, tafels worden met veel moeite vanbuiten geleerd, … 

Deze kinderen hebben moeite met de automatisatie van het leerproces. Wat voor het ene kind als vanzelfsprekend wordt beschouwd, gaat bij het andere kind veel moeizamer. Als dit probleem als een stoornis wordt erkend, spreken we van dyslexie, dysorthografie of dyscalculie.


- Taalproblemen of VSTO (vertraagde spraak- en taalontwikkeling)

Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling niet zoals bij andere kinderen. Ze begrijpen de taal onvoldoende, hebben een beperkte woordenschat, maken geen mooie zinnen, vervoegen hun werkwoorden niet op een juiste manier, … Hierdoor ondervinden ze hinder in de communicatie met anderen.

Deze taalproblemen kunnen een geïsoleerd probleem zijn, maar kunnen ook het gevolg zijn van een ander probleem (vb. gehoorprobleem, mindere intelligentie, anderstaligheid, …)

Ook bij ASS (Autisme spectrum stoornissen) zien we taalproblemen voorkomen. Dit komt omdat zij de wereld anders waarnemen dan wij, waardoor ze alles ook op een andere manier begrijpen. Hieruit ontstaan dan problemen op het vlak van communicatie en taalbegrip.


Articulatieproblemen

Sommige kinderen kunnen bepaalde klanken niet of heel moeilijk uitspreken. Hierdoor worden ze niet altijd verstaan en kunnen er frustraties ontstaan.

Ook kan een verkeerde articulatie invloed hebben op de positie van de tanden. In dit geval wordt er logopedie opgestart voorafgaand aan een orthodontische behandeling..


Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de wettelijke tarieven vastgelegd door het RIZIV..