Welke stappen moet je ondernemen?


STAP 1:

Contacteer een NKO-arts of kinderarts, die een doorverwijzing, met vraag voor een onderzoek doet (voorschrift voor het opstellen van een logopedisch bilan). Hierin wordt het probleem ook best vermeld.


STAP 2:

Neem contact op met mij. Dit kan telefonisch, via email of via het contactformulier.


STAP 3:

Dan volgt een intake-gesprek, waarin het probleem in kaart wordt gebracht. Daarna volgen de nodige onderzoeken en wordt er een logopedisch bilan opgesteld. Achteraf wordt dit alles besproken en worden de volgende stappen voorgesteld.


STAP 4:

Er wordt een tweede voorschrift gemaakt door een NKO-arts of kinderarts, voor het opstarten van therapie.


STAP 5:

Alle documenten (2 voorschriften, logopedische bilan en een aanvraagformulier), die jullie ontvangen bezorgen jullie aan jullie ziekenfonds.